Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти III” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Референтен номер на поръчката: 36/2016 - публикувана на 30.11.2016
Тип: Доставка
Възложител: УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД
Краен срок:

разяснение по документация за участие

Документ: 33_100.PDF Идент.№ 36/2016

Публикувано на 30.12.2016

документация за участие

Документ: Doc_Lek_2016_3_Periton.rar Идент.№ 36/2016

Публикувано на 15.12.2016

обявление

Документ: Obqvlenie_Dost_Lek_prod_3.pdf Идент.№ 36/2016

Публикувано на 15.12.2016

решениe за откриване

Документ: Rehenie_93_15_12-!6.pdf Идент.№ 36/2016

Публикувано на 15.12.2016

 
<< Назад